Logistiikkakiinteistöjen valaistus

Avaan alla perusperiaatteita logistiikkakiinteistöjen valaistukseen littyen. Logistiikkakiinteistöt ovat usein pinta-alaltaan varsin kookkaita, joten valaistuksen modernisoinnilla on mahdollista saavuttaa merkittäviä energia- ja kustannussäästöjä. Hyvin suunniteltu valaistus myös parantaa työturvallisuutta, henkilöstön työskentelymukavuutta sekä työn tehokkuutta. Valaistuksen vaatimukset määritellään sisälvalostandardissa SFS-EN 12464-1, joka viimeisin versio kirjoitushetkellä on julkaistu syyskuussa 2021.

Valaistuksen suunnittelu alkaa aina käyttötarpeen määrittelyllä. Logistiikkakiinteistöissä tyypillisesti säilytetään tavaroita, joko lattialla tai hyllyissä. Tämän lisäksi siellä liikkuu ihmisiä joko jalkaisin tai trukkien avulla. Lyhyesti nämä ovat ne perusasiat, jotka on otettava suunnittelussa huomioon. 

Kiinteistöissä on usein on myös alueita, joilla valotason on syytä olla korkeampi, kuten pakkaus- ja lastausalueet. Lisäksi jossain logistiikkakiinteistöissä saattaa olla erikseen alueita, joilla tehdään muuta työtä esimerkiksi käsitellään varastoitavia tavaroita uudelleen pakkausta varten tai tehdään pienimuotoista kokoonpanotyötä. Valoja tarvitaan usein lattian ja työtasojen lisäksi myös varastoitaville tavaroille. Säilytettiin tavaroita sitten hyllyissä tai lattialla.

Kiinteistöt ovat yleensä kohtalaisen korkeita, joten häikäisy tuottaa harvemmin suuria ongelmia. Valaistusta suunniteltaessa on kuitekin huomioitava se, että esim. ylähyllylle tähyiltäessä valaistus ei saisi häikäistä trukkikuskia/varastohenkilö.

Valaistuksen ohjaus logistiikkakiinteistössä

Valaistuksen ohjauksella on mahdollista saavuttaa lisäsäästöjä. Lisäsäästöjen suuruus rippuu kiinteistön käyttötavasta ja esimerkiksi siitä kuinka pitkiä aikoja kiinteistö on ilman liikettä. Järkevin, yksinkertaisin ja käytännöllisin tapa käyttää automaattista valaistuksen ohjausta logistiikkakiinteistöissä on liiketunnistuksen käyttö.  

Yleensä valoa tarvitaan vain siinä alueessa kiinteistöä, jossa kulloinkin liikutaan. Esimerkiksi hyllyvarastoinnissa voidaan jokainen hyllyväli laittaa oman liiketunnistiimen taakse, jolloin tyhjänä olevissa hyllyväleissä valot voivat olla sammutettuina, tai palaa hyvin pienellä teholla. 

Esimerkeissä on esitetty hetkelliset säästöt energian kulututuksessa. Pitää huomioida että tuo säästö saavutetaan jo itse vaihtoprojektissa saavutetun säästön lisäksi, eli tuo on ns. lisäsäästöä ohjauksen käyttöönotosta. Pelkällä LED-valaistukseen siirtymiselläkin voidaan saavuttaa jo 40-70% energian säästöt.

Hyllyvarastoinnin esimerkit

Ohjauksia voi käyttää tietenkin monella tavalla. Alla on kuvattu muutamia esimerkkejä, joissa käytin seuraavaanlaista ohjausta: 

 • Tyhjä käytävä = Valaistus pois tai säädetty hyvin pienelle esim. 10% tasolle, vaikka kameravalvontaa varten 
 • Käytävä käytössä = Valaistus käytössä 100% 
 • Poistumisviive = kun käytävältä on poistuttu eli tunnistin ei ole havainnut liikettä tiettyyn ennalta määriteltiin aikaan, himmennetään valotasoja esim. 30-50% tasolle. Tällöin mahdollisesti käytävällä oleva ihminen huomaa että valot sammuvat pian ja pystyy toimimaan sen mukaisesti 
 • Liiketunnistimet käytössä sivukäytävillä, pääkäytävillä ja pakkaus-/purkualueella ei liiketunnistimia 

Tilan perustiedot:  

 • 15 hyllyväliä, pääkäytävä keskellä tilaa 
 • Päädyssä pakkaus-/purkualue 
Esimerkki 1. Tilassa ei liikettä

Esimerkki 1. Tilassa ei liikettä.

Pääkäytävän ja pakkaus-/purkualueen valaisimet palavat täydellä teholla. Muut valaisimet sammutettuina.

Hetkellinen tehon kulutus verrattuna siihen että kaikki valaisimet olisivat päällä -75%

Esimerkki 2. Tilan käyttäjä on parhaillaan 5. käytävässä pääkäytävän oikealla puolella.

Esimerkki 2. Tilan käyttäjä on parhaillaan 5. käytävässä pääkäytävän oikealla puolella.

Muualla ei ole liikettä, muut valaisimet ovat sammutettuina, mutta käytävän 5, pääkäytävän ja pakkaus-/purkualueen valaisimet palavat täydellä teholla. 

Hetkellinen tehon kulutus verrattuna siihen että kaikki valaisimet olisivat päällä -73%.

Esimerkki 3. Tilan käyttäjä siirtyy käytävälle 7 pääkäytävän vasemmalle puolelle

Esimerkki 3. Tilan käyttäjä siirtyy käytävälle 7 pääkäytävän vasemmalle puolelle.

Muualla ei ole liikettä, muut valaisimet ovat sammutettuina, mutta käytävän 7, pääkäytävän ja pakkaus-/purkualueen valaisimet palavat täydellä teholla. Käytävän 5 valot palavat 30% teholla, sillä poistumisviive on vielä käytössä. 

Hetkellinen tehon kulutus verrattuna siihen että kaikki valaisimet olisivat päällä -72%

Esimerkki 4.Tilan käyttäjä on parhaillaan 5. käytävässä pääkäytävän oikealla puolella.

Esimerkki 4.Tilan käyttäjä on parhaillaan 5. käytävässä pääkäytävän oikealla puolella.

Muualla ei ole liikettä, muut valaisimet palavat 10% valoteholla, mutta käytävän 5, pääkäytävän ja pakkaus-/purkualueen valaisimet palavat täydellä teholla 

 Hetkellinen tehon kulutus verrattuna siihen että kaikki valaisimet olisivat päällä -66%

Lattiavarastoinnin esimerkit

Lattiavarastoinnissa liiketunnistuksen käyttö ei ole yhtä suoraviivaista kun hyllyvarastoinnissa. Lattiavarastoinnissa on otettava huomioon, että varastoitavia tavaroita ei välttämättä valaise vain yksi valaisinlinja, vaan näitä linjoa voi olla useampia. Liiketunnistinten käytössä on tärkeeä se, että ei pääse muodostumaan tilannetta jossa käytössä oleva alue on pimeänä.  

Alla olevassa esimerkissä varasto-osio on jäettu 6 eri alueeseen, jota jokaista ohjataan liiketunnistimilla erikseen. Esimerkeissä käytetty seuraavia ohjauksia:  

 • Tyhjä käytävä = Valaistus pois tai säädetty hyvin pienelle esim. 10% tasolle, vaikka kameravalvontaa varten 
 • Käytävä käytössä = Valaistus käytössä 100% 
 • Poistumisviive = kun käytävältä on poistuttu eli tunnistin ei ole havainnut liikettä tiettyyn ennalta määriteltiin aikaan, himmennetään valotasoja esim. 30-50% tasolle. Tällöin mahdollisesti käytävällä oleva ihminen huomaa että valot sammuvat pian ja pystyy toimimaan sen mukaisesti 
 • Liiketunnistimet jokaisella 6 alueella, pääkäytävällä ja pakkaus- ja purkualueella ei liiketunnistimia 

Tilan perustiedot:  

 • 6 aluetta joilla varastoidaan tavaraa lattiavarastointina, käytävä keskellä tilaa 
 • Päädyssä pakkaus-/purkualue
Esimerkki 1. tilassa ei liikettä.

Esimerkki 1. Tilassa ei liikettä.

Pääkäytävän ja pakkaus-/purkualueen valaisimet palavat täydellä teholla. Muut valaisimet sammutettuina 

Hetkellinen tehon kulutus verrattuna siihen että kaikki valaisimet olisivat päällä -56%.

Esimerkki 2. Tilan käyttäjä on parhaillaan alueella 3, pääkäytävän oikealla puolella.

Esimerkki 2. Tilan käyttäjä on parhaillaan alueella 3, pääkäytävän oikealla puolella.

Muualla ei ole liikettä, muut valaisimet ovat sammutettuina, mutta alue 3, pääkäytävän ja pakkaus-/purkualueen valaisimet palavat täydellä teholla 

Hetkellinen tehon kulutus verrattuna siihen että kaikki valaisimet olisivat päällä -46%

Esimerkki 3. Tilan käyttäjä siirtyy alueelle 2 pääkäytävän vasemmalle puolelle.

Muualla ei ole liikettä, muut valaisimet ovat sammutettuina, mutta alueen 2, pääkäytävän ja pakkaus-/purkualueen valaisimet palavat täydellä teholla. Alueen 3 valot palavat 30% teholla, sillä poistumisviive on vielä käytössä. 

Hetkellinen tehon kulutus verrattuna siihen että kaikki valaisimet olisivat päällä -43%

Julkaistu alunperin SteraLuxin blogissa.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.